Lucia Kiesbrink, de nieuwe dorpscontactpersoon in Terwolde

TERWOLDE.- Zoals in de voorgaande editie van het Voorster Nieuws al is gemeld, is Lucia Kiesbrink benoemd, en inmiddels officieel geïnstalleerd als dorpscontactpersoon (dcp) in Terwolde. Lucia, die zich in het voorgaande artikel al uitgebreid heeft voorgesteld aan alle Terwoldenaren die alle inns en outs over haar nog eens opnieuw wilden controleren is al sinds jaar en dag een bekende drijvende kracht achter veel activiteiten in het dorp en lijkt als zodanig dan ook dé aangewezen persoon voor deze nieuwe functie. Zij werd in haar nieuwe werk héél hartelijk verwelkomd door burgemeester Jos Penninx van de gemeente Voorst en uiteindelijk geïnstalleerd door de mensen van Dorpsbelangen Terwolde. Haar aanstelling is in eerste instantie voor de duur van twee jaar, met de optie tot verlenging. Hoewel zij vorige week pas officieel in functie is getreden popelde Lucia al dusdanig om met haar werkzaamheden te beginnen dat zij eigenlijk al aan de slag is gegaan. Zij stroomt over met nieuwe en oude ideeën met de bedoeling om samen met verschillende verenigingen en organisaties mooie initiatieven te ontwikkelen. Eén van haar eerste projecten zal bestaaan uit het in het zonnetje zetten van een aantal mantelzorgers in dorp en ommelanden.

Wat is een dorpscontactpersoon?
Van Bas van den Hoogen van de gemeente Voorst, ambtenaar betrokken bij de dcp’s in de gemeente ontvingen wij een functieomschrijving van de dcp’s in de gemeente Voorst. “Een dcp versterkt de leefbaarheid in de kern. Hij (of zij) kan gezien worden als een ‘supervrijwilliger’ die zich ter bevordering van de leefbaarheid meer dan een gemiddelde vrijwilliger kan inzetten voor zijn of haar eigen dorp. Voor veel zaken die op de agenda van dorpsbelangenorganisaties, dorpshuisbesturen of initiatiefgroepen staan, moet intensief gelobbyd, overlegd en geregeld worden. Vrijwilligers die dit naast hun betaalde baan moeten doen, missen hiervoor vaak de benodigde tijd en energie. Projecten hebben daarbij een enthousiaste, gemotiveerde kartrekker nodig. Het liefst iemand die ook overdag tijd heeft, die goed bekend staat en die goed kan netwerken. Plaatsen zijn er sterk bij gebaat als zulke personen zich inzetten voor het algemeen belang van de gemeenschap.“

Waar houdt een dorpscontactpersoon zich inhoudelijk mee bezig?
“Afhankelijk van de thema’s die in het dorp spelen, worden er werkzaamheden uitgevoerd. Voorbeelden van thema’s zijn zorg, ontmoeting, samenwerking in het dorp, sport en beweging, het activeren van vrijwilligers, maar ook ruimtelijke ordening, digitale bereikbaarheid en het opwekken van bijvoorbeeld lokale energie. Het uitgangspunt voor de werkzaamheden van de dcp zijn de behoeften van de bewoners. Het is niet de gemeente die de dcp opdracht geeft om bepaalde thema’s aan de orde te stellen. Evenmin bepaalt de welzijnsorganisatie de agenda van de dcp. Het zijn de inwoners die de het activiteitenplan bepalen, in samenspraak met de dcp. Deze groepen zijn ook aanvrager voor provinciale subsidie, gemeentelijke bijdragen, fondsen en crowdfunding onder de bewoners.”

Wat zijn de werkzaamheden van de dorpscontactpersoon?
“De dcp zorgt ervoor dat wensen en ideeën vanuit het dorp worden uitgevoerd. Hij zet acties in gang, start projecten op en vormt teams, werkgroepen en commissies van vrijwilligers die zich voor een bepaald thema gaan inzetten. De kracht van de dcp is dat hij tijd en kennis heeft om vrijwilligers, organisaties en instanties, vraag en aanbod, wensen en mogelijkheden bij elkaar te brengen. Door samenwerking is er meer mogelijk. De dcp zoekt daarbij mensen en organisaties wiens talent, interesse en expertise goed samen gaan. Wanneer een activiteit loopt doet de dcp een stapje terug. Dit kan alleen als de activiteiten zijn verankerd in dorpsorganisaties zoals werkgroepen of commissies. Vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke rol en in zijn actieve periode zal de dcp veel energie stoppen in het activeren van vrijwilligers.”

Gemeente Voorst
“De gemeente Voorst meent dat de inzet van een dorpscontactpersoon een belangrijke bijdrage levert aan het versterken van de aanwezige kracht van burgers en groepen burgers in de diverse kernen. Hierdoor ontstaat particulier initiatief en verbondenheid. De gemeente Voorst faciliteert daarom de functie van een dorpscontactpersoon.”

Door: Hans Troost
Bron: Voorster Nieuws

Bas van den Hoogen

Coördinator Maatschappelijke Initiatieven
Gemeente Voorst
Bas van den Hoogen

Latest posts by Bas van den Hoogen (see all)