Lokaal sport- en beweegakkoord gemeente Voorst

De afgelopen periode zijn er veel ideeën, dromen en ambities op het gebied van Sport en Bewegen met ons gedeeld. Deze vormen de basis voor het Lokaal Sport- en Beweegakkoord in de gemeente Voorst. Graag nodigen we iedereen uit om alle ambities verder met ons uit te werken.

Datum: Donderdag 5 maart 2020
Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: Rabobank (Dorpsstraat 24, Twello)

Wat wordt het Lokale Sport- en Beweegakkoord van de gemeente Voorst?
Het Sport- en Beweegakkoord heeft als doel dat iedereen in de gemeente Voorst een leven lang met plezier kan sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.
In het Sport- en Beweegakkoord komen ambities te staan die de plaatselijke organisaties met elkaar formuleren en samen willen bereiken op het gebied van sport en bewegen.

Vier thema’s en 13 ambities
Tijdens het Sportcafé van 16 januari jl. hebben ruim 30 aanwezigen het Sportakkoorden Spel gespeeld, met elkaar gepraat en gedroomd over wat zij gezamenlijk willen bereiken. Samen met de kerngroep is input teruggebracht naar een viertal thema’s en 13 relevante ambities. Van het toegankelijk maken van sportaccommodaties, deskundigheidsbevordering bij sportverenigingen en meer bewegen op school tot aan het inzetten van topsporters als rolmodel voor de jeugd. Een overzicht van alle ambities vindt u in de bijlage van deze e-mail.

Verdiepen en concretiseren
De volgende stap is om op donderdag 5 maart met elkaar verder in gesprek te gaan over de ambities. Naar aanleiding van deze avond zal duidelijk worden hoe wij samen ervoor gaan zorgen dat alle ambities daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden in de toekomst.

Aanmelden
Spreken één of meerdere van de benoemde ambities u aan en wilt u graag een bijdrage leveren hoe de realisatie van die ambities eruit ziet? Dan bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de themabijeenkomst.

In twee ronden kunt u meepraten over maximaal twee ambities die u belangrijk vindt, waar u een bijdrage aan wilt leveren of waarvan u vindt dat deze in het Lokale Sport- en Beweegakkoord opgenomen moet worden.

U kunt zich aanmelden via onderstaande link. Aanmelden kan tot en met 3 maart. U ontvangt een bevestiging per e-mail. De ambities zijn genummerd, bij uw aanmelding kunt u aangeven over welke ambitie(s) u graag wilt meedenken. Wilt u over meer dan 2 ambities meepraten, dan is het noodzakelijk om namens uw organisatie met meerdere mensen aanwezig te zijn.

Aanmelden verdiepingsbijeenkomst

We hopen wederom op een grote opkomst en kijken ernaar uit om met elkaar in gesprek te gaan op weg naar een breed gedragen Sport- en Beweegakkoord in de gemeente Voorst.

Met sportieve groet,
Kerngroep lokaal Sport- en Beweegakkoord gemeente Voorst

Ingrid de Croon – gemeente Voorst
Arjan de Valk – VV Activia
Karin van Veen – Peet – SV Twello
Guus Kroes – Stichting Mens & Welzijn
Tom Spijker – Voorst Actief
Theo Deijk – Stichting De Koepel
Wilco van Rooijen – Team Wilco van Rooijen
Dick Nijland – Sportief Evenwicht Twello
Lugo Schoonman – Zwembad De Schaeck
Floris van Ruth – SV CCW ’16
Marco van Holten – Adviseur Lokale Sport
Roel van der Weide – Adviseur Lokale Sport

 

 

Ingrid de Croon
Volg
Laatste berichten van Ingrid de Croon (alles zien)