Eerste online sport- en inspiratiecafé

De regiegroep achter het lokale sport- en beweegakkoord organiseert maandag 22 maart een sportieve, online inspiratie-avond. “Iedereen die een link heeft met het lokale sport- en beweegaanbod nodigen we uit om online aan te sluiten”, laat Tom Spijker weten. “De deelsessies gaan over communicatie en een gezonde sportomgeving. Beide zijn volledig toegespitst op de tijd waarin we leven.”

 

De avond start om 19.30 uur met een plenaire opening. “We praten iedereen dan eerst even kort bij over ons lokale sport- en beweegakkoord. Wat is de stand van zaken en waar willen we naar toe” licht Tom toe. Daarna volgt er een interactief intermezzo waarna het woord is aan Jordi Maassen van den Brink, de ‘adviseur lokale sport’ die bij het sportakkoord betrokken is.

 

Als ‘adviseur lokale sport’ ondersteunt Jordi de regiegroep. Dit doet hij in meerdere gemeentes en daarnaast is hij projectcoördinator bij de Gelderse Sportfederatie. “Ik zal 22 maart kort uitleggen wat voor mogelijkheden er zijn voor verenigingen. Voor hen zijn er namelijk allerlei diensten, ook wel ‘services’ genoemd, ontwikkeld op verschillende thema’s. Het doel van de diensten is clubs te helpen om zichzelf te versterken, zodat ze makkelijker bij kunnen dragen aan de ambities van het lokale sportakkoord” legt Jordi uit.

 

Het hoofdprogramma bestaat vervolgens uit twee sessies, welke tegelijkertijd plaatsvinden. De ene gaat over een gezonde sportomgeving, vertelt Tom. “Een vereniging hoort een gezonde plek te zijn. Waar je gezond gedrag aanleert, bijvoorbeeld op het gebied van eten en drinken. Deze inspiratiesessie geeft je inzichten waarom dit voor een sportvereniging relevant is en hoe je dat kunt realiseren. We leggen zelfs uit wat het je club en leden op kan leveren.”

 

De tweede sessie gaat over communicatie. “Besproken wordt hoe elke vereniging zowel de interne- als externe communicatie kan optimaliseren, want júist nu is het extra belangrijk om te communiceren. Denk aan het vormen van een gerichte communicatieaanpak met handige tools en succesvolle content.”

UPDATE: Helaas kan deze sessie niet doorgaan. We plannen hiervoor een nieuwe datum in. Het online sport- en inspiratiecafé gaat wel door, maar zonder deze sessie.

 

Deelnemers kunnen zich vanaf heden aanmelden via onze website en onderstaande knop. Op deze pagina vindt u tevens meer nieuws over het lokale sport- en beweegakkoord. Deelname aan het ‘sport- en inspiratiecafé’ is gratis. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de regiegroep via sportakkoord@voorstactief.nl.

 

Voorst Actief
Volg ons
Laatste berichten van Voorst Actief (alles zien)