Subsidie Jong Leren Eten

Lekker naar buiten! met subsidie Jong Leren Eten

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Per schoollocatie is een bedrag van € 2.000 beschikbaar.

Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken.

De subsidieregeling wordt uitgevoerd in samenwerking het programma Gezonde School. De subsidie kan een mooi opstapje zijn om Gezonde school te worden! Scholen kunnen via www.mijngezondeschool.nl de subsidie aanvragen. Aan de subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden.

Voorst Actief
Volg ons
Laatste berichten van Voorst Actief (alles zien)