Opnieuw Gezonde School in gemeente Voorst

Het Veluws College heeft als derde school in de gemeente Voorst het vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themavignet, mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. 

Gezondheid op School
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Er is speciale aandacht voor het themacertificaat “voeding”. Vorig schooljaar is de schoolkantine aangepast en is de Gouden Schaal van het voedingscentrum uitgereikt. Ook dit schooljaar voldoet de kantine van het Veluws College Twello weer aan alle richtlijnen die daarvoor zijn opgesteld.

Voedingslessen
In de komende jaren zullen de leerlingen ook lessen krijgen over gezonde voeding. Tijdens een mentorles of bij de vakken scheikunde en biologie worden de voedingslessen aangeboden. Het project “Hoe fit ben jij?” sluit natuurlijk heel goed aan bij een Gezonde School en is onderdeel van de lessen. Ook in het beleid en de signalering is er extra aandacht voor het thema voeding.

Trots
Directeur Piet Oosting is trots om een Gezonde School te zijn. Op woensdag 9 oktober j.l. werd in samenwerking met Judith van Huizen van het Voedingscentrum een vignet op de gevel van de school onthuld. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen bij het betreden van de school zien dat onze school een Gezonde School is!”

Gezonde Scholen in gemeente Voorst
Naast het Veluws College zijn ook de Daniël de Brouwerschool (op de thema’s Roken en alcohol en Fysieke veiligheid) en Obs Hagewinde (Bewegen en sport, Welbevinden) in het bezit van een Gezonde School vignet. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl of neem contact op met de Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) regisseur van de gemeente Voorst Robert Horstink (06 50 43 86 59 of r.horstink@voorst.nl).

 

JOGG Voorst