Doet jouw school mee aan EU-schoolfruit?

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Deelnemende basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3 stuks groente en fruit voor alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie. Klik hier voor een link naar de website van EU-schoolfruit

 

Het programma

Tijdens het programma gaan scholen ook aan de slag met educatie rondom groente, fruit en gezonde voeding, in combinatie met het lesprogramma Smaaklessen. Na de twintig weken gratis groente en fruit gaan scholen zelf verder. Dit kan bijvoorbeeld door ouders te vragen om groente en fruit mee te geven naar school. Of door een betaald schoolfruitabonnement te laten afsluiten bij een schoolfruitleverancier.

 

5500 scholen deden mee!

Meer dan de helft van de basisscholen heeft al minstens één keer meegedaan aan het EU-Schoolfruitprogramma, dat loopt sinds 2011. In totaal zijn dit zo’n 5.500 scholen.

Evaluaties van EU-Schoolfruit laten zien dat na afloop van het programma op deelnemende scholen meer leerlingen groente en fruit mee naar school zijn gaan nemen en dat het programma een blijvend effect heeft op de groente- en fruitconsumptie van leerlingen. Ook hebben de leerlingen meer soorten groente en fruit leren kennen en weten ze meer over het belang van gezonde voeding.

 

Organisatie

Nederland neemt in schooljaar 2018/2019 voor het tiende jaar deel aan de Europese schoolfruitregeling. De regeling heeft als doel:

  • de consumptie van groente en fruit bij schoolkinderen te stimuleren
  • kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren
  • de afzet van groente en fruit te bevorderen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit verzorgt de communicatie, educatie en registratie tijdens het EU-Schoolfruitprogramma. De leveranciers verzorgen de inkoop en transport van de wekelijkse levering. EU-Schoolfruit wordt ook ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Voedingscentrum.

 

Subsidie

EU-Schoolfruit wordt gefinancierd door de Europese Unie. Voor schooljaar 2018-2019 is circa € 7 miljoen beschikbaar voor de Regeling schoolfruit en -groente.

 

Gezonde school

Doet uw school al mee met de Gezonde School-aanpak? De Gezonde School-aanpak helpt u planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. EU-Schoolfruit is ook opgenomen als Gezonde School activiteit voor het thema Voeding.

logogezondeschool1.png
Voorst Actief
Volg ons
Laatste berichten van Voorst Actief (alles zien)