Waardering voor mantelzorgers gemeente Voorst!

Mantelzorgwaardering 2016: De gemeente Voorst toont waardering voor mantelzorgers door per rechthebbende een bedrag van € 100,00 beschikbaar te stellen en voor jonge mantelzorgers een bedrag van € 25,00. Het is een waardering. Het is voor mantelzorgers van wie de zorgvrager woonachtig is in de gemeente Voorst. Dit betekent dus dat de mantelzorger ook al woont hij in een andere gemeente, toch in aanmerking komt voor de mantelzorgwaardering van de gemeente Voorst.

Er kan maar één mantelzorgwaardering per adres worden uitgekeerd d.w.z. hetzij € 100,00 hetzij € 125,00 in het geval er ook een jonge mantelzorger betrokken is. Uitvoering en verwerking van de mantelzorgwaardering ligt bij het Steunpunt Mantelzorg van Mens en Welzijn Voorst. De mantelzorgwaardering komt beschikbaar in het laatste kwartaal van het jaar 2016.

Voor 2016 is gekozen voor een méérkeuzemenu van verschillende waarderingsvormen.
Gekozen kan worden uit:

– een VVV-geschenkbon van € 100,00;
– een abonnement op het zwembad tot maximaal € 100,00;
– een bloemenbon (of meerdere) van de bloemenwinkel van minimaal € 25,00 en maximaal € 100;
– een boekenbon (of meerdere) van de boekhandel van minimaal € 25,00 en maximaal € 100,00;
– een cadeaubon van de Kruidentuin van minimaal € 25,00 en maximaal € 100,00;
– een fietsreparatie in de fietsenwerkplaats van de Kruidentuin tot maximaal € 100,00;
– een abonnement bij de schoonheidsspecialiste van minimaal € 25,00 tot maximaal € 100,00;
– deelname aan een workshop bloemstuk maken ter waarde van € 25,00.

De mogelijkheid bestaat om te combineren tot maximaal € 100,00.

Voor jonge mantelzorgers (jongeren tussen 4 en 21 jaar die regelmatig zorgtaken overnemen voor een chronisch zieke of gehandicapte ouder, broertje of zusje) is er een jongerenwaardering.

Ook hier zijn enkele keuzemogelijkheden:

– discozwemmen zwembad De Schaeck t.w.v. maximaal € 25,00;
– boekenbon t.w.v. maximaal € 25,00;
– cadeaubon Intertoys ter waarde van maximaal € 25,00;
– entreekaart Apenheul Apeldoorn.

Om in aanmerking te komen voor deze waardering gelden de volgende voorwaarden

– De zorgvrager woont in de gemeente Voorst (niet in een instelling)
– De mantelzorger staat geregistreerd bij het Steunpunt Mantelzorg én/ of is bekend bij het Maatschappelijk Netwerk Voorst;
– De mantelzorger verleent langer dan drie maanden en 8 uur of meer per week onbetaalde zorg;
– De aanvraag wordt door de zorgvrager schriftelijk ingediend en door zorgvrager en mantelzorger ondertekend

Wanneer het gaat om een kortdurende situatie (minder dan 3 maanden) of om gebruikelijke zorg, of het doen van boodschappen of schoonmaken van gemeenschappelijke ruimtes, komt de “mantelzorger” niet in aanmerking voor de waardering.

De procedure voor het aanvragen van de mantelzorgwaardering start in oktober 2016. U dient daarvoor het aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen. Dit aanvraagformulier is verkrijgbaar via mantelzorgcompliment@mensenwelzijn.nl of u kunt telefonisch verzoeken om het aanvraag-formulier toe te sturen telefoon 0571- 279090.

Zodra de aanvraag is geverifieerd krijgt de zorgvrager schriftelijk bericht wanneer hij of de door hem aangewezen mantelzorger de mantelzorgwaardering in ontvangst kan nemen. Aanvragen voor 2016 kunnen ingediend worden tot uiterlijk 31 december 2016. Aanvragen die daarna binnenkomen worden beschouwd als aanvragen voor het jaar 2017.

De waardering 2016 moet uiterlijk op 31 maart 2017 zijn opgehaald.Voor Informatie, advies en het aanvragen van de waardering kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg. U kunt mailen naar mantelzorgcompliment@mensenwelzijn.nl U kunt ook bellen met het algemeen nummer van Mens en Welzijn Voorst telefoon 0571-279090.

Volg

Mens en Welzijn Voorst

Mens en Welzijn Voorst is een brede welzijnsorganisatie voor alle inwoners van de gemeente Voorst. Wij zetten ons in voor mensen die hun toekomst (opnieuw) aan het opbouwen zijn en ook zijn er veel diensten speciaal voor senioren. Mens en Welzijn Voorst vormt daarbij de verbinding tussen burger en overheid, burger en organisaties, burgers onderling. Het gaat tenslotte om de behoefte van u als burger.
Mens en Welzijn Voorst
Volg