Vrijwilligers Wilp zetten zich in

Omdat overheden zorgtaken niet meer uitvoeren, verenigen burgers zich steeds vaker in vrijwillige hulpdiensten. Die helpen hulpbehoevende ouderen in hun dorp of wijk. Het Nationaal Ouderenfonds en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zien het aantal vrijwilligers snel groeien.

Het SCP schat dat inmiddels een miljoen Nederlanders vrijwilligerswerk doen voor kwetsbare inwoners die ze vooraf niet kenden. De vrijwillige hulpdiensten bieden allerlei diensten aan. Zij brengen ouderen naar het ziekenhuis of dokter, halen boodschappen, verrichtten een klusje in huis of doen de administratie. Dit gebeurt gratis. De enige voorwaarde is dat degene die er gebruik van maakt zelf niet in staat is om het te doen. ,,Vroeger werden dit soort voorzieningen geregeld door de overheid via het welzijnswerk, nu moeten burgers het zelf regelen”, vertelt Anja Machielse, bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van Kwetsbare Ouderen’ aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. ,,De overheid wil dat burgers zelfredzaam zijn, hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Daarom zien we een toename van vrijwillige hulpdiensten.”

Ouderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds, dat onder meer vrijwilligers werft om kwetsbare ouderen te helpen, is blij met de groeiende groep vrijwillige hulpdiensten. ,,De roep om het als burgers met elkaar te regelen klinkt luid”, zegt woordvoerder Jytte Reichert. ,,Het is pure noodzaak en daarom des te fijner dat de maatschappij het ook zelf oppakt en kwetsbare ouderen niet aan hun lot overlaten zodat ze verder vereenzamen.”

(Bron: De Stentor)

Wilpt Helpt
Per 1 februari is de hulpdienst ‘Wilp Helpt’ gestart. De hulpdienst helpt inwoners van Wilp die, door ziekte of andere omstandigheden, geen beroep kunnen doen op familie, kennissen of buren. De vrijwilligers ondersteunen bij vervoer, het boodschappen doen en kleine klusjes in en rondom het huis onder  het motto: ‘Wilpenaren helpen Wilpenaren’!

Op deze manier kunnen inwoners iets voor elkaar betekenen.

Het centrale meldpunt is: 0571-261974

Bij geen gehoor: 2571-299925 of 06- 38 48 76 43

Volg ons

Voorst Actief

Een website, van en voor iedereen. Een gezamenlijk initiatief van de gemeente Voorst, buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen. Op dit digitale platform kunnen verbindingen tot stand komen tussen burgers en organisaties.
Voorst Actief
Volg ons

Latest posts by Voorst Actief (see all)