Sociaal café

De voorbereidingen zijn in volle gang voor het Sociaal café van 27 oktober in Sportcafé Jachtlust. U komt toch ook?!

De Gemeente Voorst organiseert in samenwerking met de Stichting Koepel en zwembad De Schaeck het 1e Sociaal café. “De gemeente Voorst van de toekomst”! Tijdens het Sociaal café staat de ontwikkeling binnen het sociaal domein centraal.

Hoe kunnen (sport)verenigingen en stichtingen samenwerkingen zoeken met zorginstellingen en/of bedrijfsleven. Deze samenwerkingsverbanden en/of allianties zijn nodig om in te spelen op de veranderende maatschappelijke omgeving en taakstellingen in het sociaal domein.

Zie de agenda voor nadere info.

 

VOORST-LOGO-BOOM-RGB             Koepel                Schaeck

Volg ons

Voorst Actief

Een website, van en voor iedereen. Een gezamenlijk initiatief van de gemeente Voorst, buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen. Op dit digitale platform kunnen verbindingen tot stand komen tussen burgers en organisaties.
Voorst Actief
Volg ons

Latest posts by Voorst Actief (see all)