Mens en Welzijn Voorst zoekt maatjes!

Mens en Welzijn Voorst is vorig jaar gestart met het Maatjesproject. Hierbij word je als maatje gekoppeld aan een inwoner van Voorst waarmee je samen aan een doel gaat werken. Dit jaar wordt het project in samenwerking met MEE Veluwe verder uitgebreid. We willen namelijk ook graag mensen met een beperking (bijvoorbeeld een vorm van autisme, niet-aangeboren hersenletsel of verstandelijke beperking) ondersteunen bij het bereiken van een doel. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe maatjes!

Wanneer je belangstelling hebt om maatje te worden, kun je je aanmelden bij Mens en Welzijn Voorst.  Neem contact op met Anneke Reinders tel 05712 279090 of mail naar maatjesproject@mensenwelzijn.nl

Het Maatjesproject, wat houdt het in?
Maatjes zijn betrokken vrijwilligers die anderen willen ondersteunen bij het (weer) mee kunnen doen in de maatschappij. Het gaat hierbij om individueel contact, minimaal eens per twee weken en meestal bij de hulpvrager thuis. Er wordt gewerkt aan concrete doelen, zoals het uitbreiden van het sociale netwerk, invullen van vrije tijd, ruimte vinden voor invulling van een eigen leven naast mantelzorg, met de computer overweg kunnen etc. Ook structuur aanbrengen in het huishouden of zelfstandig de post beheren kan een vraag zijn waar een maatje bij kan ondersteunen.

Maatje worden, waarom zou je?
Wil je graag wat gezelligs ondernemen met iemand die in een isolement is geraakt? Ga je graag met verschillende mensen om? Wil je je misschien graag verdiepen in een ander met een beperking? En… wil je iemand een steuntje in de rug geven om zijn doel te bereiken? We merken dat er met de huidige veranderingen in de zorg steeds meer situaties zijn waarin een maatje enorm verschil kan maken.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom jij je aangetrokken voelt tot het werk van een maatje. De inzet als vrijwilliger verrijkt je leven. Het is een kans om ervaring op te doen en trainingen te volgen op het gebied van bijvoorbeeld autisme of een verstandelijke beperking. Je ontmoet nieuwe mensen, zet je talenten in en kunt met jouw inzet van tijd en aandacht een ander helpen zijn leven te optimaliseren.

Volg

Mens en Welzijn Voorst

Mens en Welzijn Voorst is een brede welzijnsorganisatie voor alle inwoners van de gemeente Voorst. Wij zetten ons in voor mensen die hun toekomst (opnieuw) aan het opbouwen zijn en ook zijn er veel diensten speciaal voor senioren. Mens en Welzijn Voorst vormt daarbij de verbinding tussen burger en overheid, burger en organisaties, burgers onderling. Het gaat tenslotte om de behoefte van u als burger.
Mens en Welzijn Voorst
Volg