Iedereen heeft recht op een veilig thuis!

In de gemeente Voorst zijn veel organisaties betrokken bij het signaleren en verminderen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Huiselijk geweld en kindermishandeling kan in vele vormen voorkomen. Het tijdig signaleren is belangrijk om kinderen en volwassenen zo vroeg mogelijk te helpen. Een speciale rol bij het signaleren is weggelegd voor (sport)verenigingen en scholen. Om de komende jaren actief vorm te geven aan de doelstelling om huiselijk geweld zo snel mogelijk te stoppen, kunnen verenigingen meedenken over de regionale en lokale ‘transformatieagenda Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’. Via de website van de gemeente Voorst vind je meer informatie en mogelijkheden om jouw visie te geven op hoe de (sport)verenigingen en scholen in de gemeente Voorst de komende jaren actief willen bijdragen aan het zo snel mogelijk stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voorst Actief
Volg ons