Even voorstellen: Sportraad Voorst 3.0

Onze column in het Voorsternieuws:

Sportraad Voorst, wat is dat eigenlijk? Waarom is er een Sportraad en wat kan deze voor mij als inwoner van Voorst betekenen? De laatste 5 jaar zijn we regelmatig in het nieuws geweest. De Sportraad, die alleen uit vrijwilligers bestaat, was opgericht door een vijftal kritische voorzitters van sportverenigingen binnen de gemeente. De reden hiervoor was een aantal, in onze ogen, bedreigende ontwikkelingen binnen het gemeentelijk beleid voor de verenigingen. De grootste bedreiging die wij destijds op ons af zagen komen was dat er over ons beslist werd en niet in overleg met ons. Immers vertegenwoordigden wij een substantieel deel van sportend Voorst.

Onze ideeën vonden een gewillig oor zowel bij de Gemeenteraad als het College. Burgerparticipatie in optima forma! De oprichting van de Sportraad werd gestimuleerd en gefaciliteerd. Maar…, toen deze eenmaal bestond en men zich ging bemoeien met een aantal lopende zaken, werd het allemaal wat lastiger en ontstond met name in de uitvoering de nodige weerstand en commotie. Er zijn in die fase veel dingen bereikt, waaronder  de gemeentelijke sportnota. Er is gedebatteerd over de condities waaronder buitenaccommodaties van de gemeente kunnen worden gehuurd, over subsidies enz. Dit proces ging niet altijd even gemakkelijk en hiervan hebben we met elkaar veel geleerd.

Zonder geschiedenis geen heden en geen toekomst! De lessen die geleerd zijn leveren nu een aantal mooie ontwikkelingen op. De huidige Sportraad, januari 2015 opgericht, is inmiddels betrokken bij een flink aantal verenigingen waar vragen over accommodatie, toekomstplannen, ledentalontwikkeling e.d. spelen. Bij de gemeente zijn we betrokken bij vraagstukken  over het sociaal domein, sport en bewegen, jongeren op gezond gewicht en hebben we onze eigen activiteiten in gang gezet. Het meest recente voorbeeld is het fruitbomenproject waarin een heel brede en constructieve samenwerking is ontstaan met vele partijen waaronder het AOC, Gemeente en Mens en Welzijn Voorst. Er is een “Ronde Tafel” georganiseerd waar kennis is gedeeld over de ‘veilige (sport)vereniging’ met medewerking van NOC/NSF en Sportraad Apeldoorn.

De expertise die we binnen de sportraad hebben is breed. Van ervaren sportbestuurder, planoloog, sportbeoefenaar, management en ICT tot politiek actief. Verder kunnen we terugvallen op de kennis binnen de sportbonden, de sportraden van onze buurgemeenten en enthousiaste vrijwilligers met specifieke kennis die zij willen delen.

Sportraad Voorst heeft inmiddels de vorm gevonden waarin zij kan functioneren waardoor we een duidelijke bijdrage kunnen  leveren aan de sporters/bewegers binnen onze  gemeente. Tevens is de Sportraad ingebed in de gemeentelijke organisatie en geeft het gevraagd en ongevraagd advies of dient het  als klankbord bij vraagstukken en ontwikkelingen m.b.t. gezondheid, sport en bewegen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de uitvoering en actualisering van de sportnota, het alcoholmatigingsbeleid in relatie tot  de gezonde sportkantine, de veilige sportvereniging, harmonisatie van huur en subsidiebeleid, etc.

Onze grote wens is nu de Sportraad Voorst verder uit te breiden met een aantal leden. We zijn op zoek naar enthousiaste deelnemers die het belang van sport en bewegen onderkennen en hun steentje willen bijdragen aan een actief beleid rondom dit thema. Spreekt ons verhaal je aan en wil je een steentje bijdragen aan een gezond en actief Voorst? Laat van je horen en we overleggen graag over de manier waarop je dit kunt realiseren. Samen onderweg naar een gezonde en sportieve toekomst!

Sportraad Voorst 3.0 ( sportraad@voorstactief.nl)

Voorst Actief
Volg ons
Laatste berichten van Voorst Actief (alles zien)