Nieuwe uitdagingen DCP Voorst in 2017

Onze maandelijkse column in het Voorster Nieuws, deze keer door Anita de Jong (dorpscontactpersoon Voorst):

Als dorpscontactpersoon (DCP) van de dorpskern Voorst ga ik dit jaar werken aan de zaken waar we als dorp goed in zijn en waarmee we onszelf veel meer op de kaart kunnen zetten, beter vindbaar zijn en meer toe kunnen voegen aan de huidige activiteiten en voorzieningen. Recreatie en toerisme zijn nu en voor de toekomst belangrijke trekkers voor ons dorp. We hebben bijzondere concepten, mooie monumenten en een prachtig landschap. Ook bieden onze campings en B&B’s veel overnachtingsplaatsen voor toeristen. En toch zouden we onszelf nog veel meer op de kaart kunnen zetten. Ik ben bezig om dit jaar hierin stappen te zetten, wil je als inwoner hierover meedenken, ik hoor het graag.

In 2016 zijn we gestart met een werkgroep die de ondernemers opnieuw verenigd. De werkgroep bestaat uit een aantal ondernemers, de voorzitter van het VoorsterBelang en de DCP. Er wordt constructief gewerkt aan een nieuwe doelstelling en er is al een nieuwe naam en logo ontworpen en er wordt een nieuw bestuur gekozen. De werkzaamheden kunt u volgen via Facebook/OndernemersVerenigingVoorst. Bent u ondernemer noteer dan alvast de datum van de 1e ondernemersbijeenkomst op 6 april, 20.00 uur in het dorpshuis. De avond wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Jongeren en jonge gezinnen zijn belangrijk om de leefbaarheid  in ons dorp te waarborgen. Omdat er te weinig doorstroming is, vinden deze leeftijdsgroepen steeds moeilijker een geschikte woning. Om hierin verandering te kunnen brengen is het noodzakelijk om een goed beeld te verkrijgen van de concrete behoefte. Hiervoor wordt een onderzoek gestart. Met de resultaten uit dat onderzoek zal ik partijen, die in staat zijn om hierin te participeren, vragen om mee te bewegen in concrete oplossingen, zoals woningbouw. Het onderzoek wordt bekend gemaakt via Facebook.com/voorst dorpscontactpersoon. De doelgroep wordt gevraagd om mee te doen aan dit onderzoek. Ook al is er een streep gehaald door onze uitbreidingsplannen, er zijn nog steeds alternatieven die ingezet kunnen worden, daar ga ik mijn best voor doen. Wordt vervolgd.

Mijn laatste doelstelling is gericht op het ontwikkelen van een gezamenlijke website voor het dorp Voorst. We kunnen ons dorp daarmee beter promoten, de vindbaarheid vergroten en de sociale cohesie versterken.  Op deze website zouden alle toeristische fiets en wandelroutes beschikbaar moeten zijn, onze activiteiten agenda, onze ondernemers zullen daarop vindbaar moeten zijn, net als verenigingen en zorgpartijen. Maar bovenal een website voor de bewoners zelf, met een prikbord, nieuwtjes en ruimte om zelf iets te plaatsen. Hiervoor ben ik op dit moment bezig een werkgroep samen te stellen. Ik ben nog op zoek naar inwoner(s) die hierover mee willen denken en die verstand hebben van het bouwen van websites. Reacties graag via een pb op facebook.

Groet Anita, Dorpscontactpersoon Voorst


Deze column, in het kader van Voorst Actief, krijgt maandelijks een plek in het Voorster Nieuws. Mocht u als aanbieder denken een leuke bijdrage hiervoor te hebben dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen via
info@voorstactief.nl. Uiteraard kunt u hier ook terecht met al uw vragen over Voorst Actief, hét digitale platform voor alle initiatieven en activiteiten op het gebied van sport en bewegen, cultuur en kunst en welzijn en recreatie in de gemeente Voorst. Het gebruik van www.voorstactief.nl is gratis, u hoeft slechts een account aan te vragen

Volg ons

Voorst Actief

Een website, van en voor iedereen. Een gezamenlijk initiatief van de gemeente Voorst, buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen. Op dit digitale platform kunnen verbindingen tot stand komen tussen burgers en organisaties.
Voorst Actief
Volg ons

Latest posts by Voorst Actief (see all)