Column Voorster Nieuws

Interactief platform voor alle Voorstenaren!

De lancering van de website www.voorstactief.nl betekent een nieuw digitaal platform van, voor en door inwoners van de gemeente Voorst! Burgerinitiatieven en aanbieders van activiteiten op het gebied van cultuur en kunst, sport en bewegen en welzijn en recreatie in de gemeente Voorst wordt de mogelijkheid geboden zichzelf en haar aanbod gratis te presenteren. Bij de ontwikkeling van de website is er veel aandacht geweest voor de gebruiksvriendelijkheid. Zo is er een mogelijkheid om, middels de gebruiksvriendelijke tool Eventbrite, gebruik te maken van een aanmeldprocedure voor activiteiten. Inmiddels hebben een groot aantal verenigingen en andere aanbieders van activiteiten Voorst Actief al weten te vinden en zijn er al verscheidene activiteiten en blogberichten geplaatst. De eerste reacties onder gebruikers van de website zijn erg positief. Daarnaast wordt er een intensieve koppeling gemaakt met sociale media om zo aanbieders te helpen nog meer gezien en gevonden te worden. Naast het overzicht in één agenda van alle aangeboden activiteiten kunt u er onder andere ook terecht voor informatie over de Sportraad, belangenverenigingen, buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen.

Een account aanvragen kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@voorstactief.nl. U ontvangt vervolgens een e-mail met uw accountgegevens.

Per 1 november ben ik gestart als Buurtsportcoach bij de Stichting Mens en Welzijn Voorst en neem ik het takenpakket van mijn voorgangster over. Als Buurtsportcoach ga ik me enerzijds richten op de doelgroep senioren, anderzijds ben ik verantwoordelijke voor de coördinatie (inclusief webbeheer) van Voorst Actief. Ik kijk erg uit naar de samenwerking met de mensen binnen Mens en Welzijn, het Team Voorst Actief en andere betrokkenen.

Deze column, in het kader van Voorst Actief, krijgt maandelijks een plek in het Voorster Nieuws. Mocht u als aanbieder denken een leuke bijdrage hiervoor te hebben dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen via info@voorstactief.nl. Uiteraard kunt u hier ook terecht met al uw vragen over Voorst Actief.

Met sportieve groet,
Mede namens het Team Voorst Actief

Gerran Protzman
Buurtsportcoach Stichting Mens en Welzijn Voorst

Volg ons

Voorst Actief

Een website, van en voor iedereen. Een gezamenlijk initiatief van de gemeente Voorst, buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen. Op dit digitale platform kunnen verbindingen tot stand komen tussen burgers en organisaties.
Voorst Actief
Volg ons

Latest posts by Voorst Actief (see all)