Column door Dorpscontactpersoon Voorst

Onze maandelijkse column in het Voorster Nieuws:

Door de Dorpscontactpersoon (DCP) Voorst worden al een aantal jaren een aantal ontwikkelingen aangejaagd die belangrijk zijn voor het dorp. Het lijkt nu eind 2017 allemaal bij elkaar te komen.

De aanleg van de rondweg (tracé) is een feit. De vergunningen zijn verleend, eind 2017 worden bomen gekapt, de aangekochte huizen gesloopt en de vervuilde grond verwijderd. We zien dat de borden van Liebregts/BAM zijn geplaatst, in 2018 begint de aanleg. Ook hier zitten we bovenop om het zo soepel mogelijk en conform de wensen vanuit het dorp te laten verlopen.

Ook aan het initiatief voor een nieuwe supermarkt, erg belangrijk voor de leefbaarheid van ons dorp, is in de beginfase flink gepusht. We kijken uit naar de realisatie van een mooie supermarkt en de opening ervan.

De grote ruimtelijke initiatieven in en rondom ons dorp zorgen er uiteindelijk voor dat de leefbaarheid in ons dorp wordt vergroot. Daaraan gekoppeld zijn een aantal initiatieven als de ‘Open Atelier Route Voorst’ en een nieuwe ‘Ondernemers Vereniging’ noodzakelijk om elkaar beter te leren kennen, elkaar te versterken en om samen te werken. Dat is gelukt en daar zijn we best trots op.

Sinds 2015 zijn er diverse gesprekken geweest met actoren en zijn er bijeenkomsten geweest om te komen tot een nieuwe Ondernemers Vereniging. In 2017 is het een feit geworden door veel werk van de opgerichte werkgroep met daarin een vertegenwoordiging van ondernemers, Voorster Belang en de DCP. In september heeft de werkgroep een algemene ledenvergadering gehouden waarbij het nieuwe bestuur is benoemd. Het bestuur is nog niet volledig, de functie van Voorzitter staat nog open. Ook zijn een aantal evenementen op de agenda geplaatst die de sociale cohesie in ons dorp versterken, voor 2017 is dat Sinterklaas en het plaatsen van een grote kerstboom centraal in ons dorp direct erna.

Maar er is nog meer nodig om eenheid te verkrijgen, vindbaarder te worden en Voorst nog beter op de kaart te zetten. Het initiatief daarvoor is een website. Het wordt de website van, voor en door de bewoners, de verenigingen, de ondernemers en voor toeristen. Wat is er te doen, waar moet ik zijn voor bepaalden zaken en activiteiten?

Na de realisatie van de rondweg wordt de herinrichting van de Rijksstraatweg een belangrijk agendapunt. We willen de jongeren in ons dorp houden en recreatie en toerisme versterken. Dit zijn belangrijke vraagstukken/opgaves. Gezien de huidige economische ontwikkelingen en gestegen verkoop van woningen aan ‘nieuwe’ inwoners in ons dorp doen we het niet verkeerd. Voorst is een fijne plek om te wonen! Laten we behouden wat goed gaat en doorgaan met het versterken van onze leefbaarheid en openstaan voor nieuwe ideeën.

Voorst Actief
Volg ons
Laatste berichten van Voorst Actief (alles zien)