Alle kinderen moeten kunnen sporten!

Onze maandelijkse column in het Voorster Nieuws:

Het Jeugdsportfonds (JSF) geeft sportkansen aan kinderen en jongeren van 4 t/m 18 uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het JSF de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Het motto van het JSF is: Alle kinderen moeten kunnen sporten!
De gemeente Voorst onderschrijft deze doelstelling en is in 2013 van start gegaan met het JSF en heeft deze succesvolle samenwerking onlangs tot 2021 verlengd.

Waarom is het Jeugdsportfonds nodig?
Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 423.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 8 kinderen. Zo’n 150.000 kinderen uit deze groep kunnen nergens aan meedoen. Daardoor lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Sport helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. In 2016 heeft het JSF 49.466 kinderen een sportkans geboden. In de gemeente Voorst maakten in dit jaar ruim 30 kinderen gebruik van het JSF.

Sporten is gezond!
Door te sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen.

Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan, zoals we allemaal weten: overgewicht is een groeiend probleem in Nederland.

Extra informatie of aanvragen?
Om een aanvraag te doen of voor meer informatie over het JSF kunnen ouders in de gemeente Voorst terecht bij het lokale aanspreekpunt Robert Horstink.
Robert Horstink is te bereiken via mail: r.horstink@voorst.nl of telefoonnummer 06-50 43 86 59. Tevens staan op www.voorstactief.nl/jeugdsportfonds de spelregels van het JSF in de gemeente Voorst.

Deze column, in het kader van Voorst Actief, krijgt maandelijks een plek in het Voorster Nieuws. Mocht u als aanbieder denken een leuke bijdrage hiervoor te hebben dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen via info@voorstactief.nl. Uiteraard kunt u hier ook terecht met al uw vragen over Voorst Actief, hét digitale platform voor alle initiatieven en activiteiten op het gebied van sport en bewegen, cultuur en kunst en welzijn en recreatie in de gemeente Voorst. Het gebruik van www.voorstactief.nl is gratis, u hoeft slechts een account aan te vragen!

Volg ons

Voorst Actief

Een website, van en voor iedereen. Een gezamenlijk initiatief van de gemeente Voorst, buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen. Op dit digitale platform kunnen verbindingen tot stand komen tussen burgers en organisaties.
Voorst Actief
Volg ons

Latest posts by Voorst Actief (see all)