VAARDIG IN BEWEGEN: BUURT, ONDERWIJS & SPORT

Hoi! Wij zijn Remco Bos en Tom Spijker. Vanuit onze passie voor sport en bewegen, zijn wij allebei werkzaam in de sport. Remco en Tom zijn allebei werkend voor stichting Koepel Sport, Welzijn en Cultuur. Remco als buurtsportcoach en Tom als beweegcoördinator.

In de regiegroep gaan wij ons inzetten voor het thema Van jongs af aan vaardig in beweging.   
Met de ambities in dit thema willen we de verbinding tussen sport en onderwijs versterken, de buurtsportcoaches zichtbaarder maken en maken we ons sterk voor iedere dag bewegen op school.

Verbreden inzet buurtsportcoaches

De buurtsportcoach heeft een belangrijke rol in het stimuleren van sport en bewegen en het verbinden van verschillende sectoren. Goede naamsbekendheid en zichtbaarheid zijn belangrijke voorwaarden voor het vervullen van deze rol. In de gemeente Voorst willen we de bekendheid, zichtbaarheid en vindbaarheid van de buurtsportcoaches verbeteren om meer mensen te bereiken en stimuleren.

Iedere dag bewegen op school

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk om veel en gevarieerd te bewegen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van motorische en cognitieve vaardigheden. Kinderen brengen veel tijd door op school. Daarom maken wij ons sterk voor meer bewegen op school, iedere dag. Zodat de bewegende kinderen van nu de sportende ouderen worden van de toekomst.

Kom jij in beweging?

Wij hebben jouw hulp nodig! Binnen dit thema zijn meerdere acties opgenomen, die wij in de komende jaren willen realiseren. Dit kunnen wij als regiegroep niet alleen, we hebben jouw hulp daarbij nodig!

Werk je in de kinderopvang of het basisonderwijs en wil je samen met ons een bijdrage leveren aan het realiseren van de acties? Neem dan met ons contact op via sportakkoord@voorstactief.nl met als onderwerp ‘vaardig in beweging’.