TOPSPORT DIE INSPIREERT: HET GOEDE VOORBEELD

Als we willen dat onze kinderen, leden, leerlingen en inwoners een actief en gezond leven leiden zullen we onszelf een spiegel moeten voorhouden. Want geven wij eigenlijk wel het goede voorbeeld? Als ouder, leerkracht, trainer of coach kijkt men naar je op en kijkt men naar jou om te zien wat normaal gedrag is. Laten we dan samen het goede voorbeeld geven. En laten we ons samen inzetten om een actieve en gezonde leefstijl te stimuleren.

Om de boodschap kracht bij te zetten moeten we ook meer gebruik maken van lokale topsporters en sporttalent. Zij belichamen een actieve leefstijl en kunnen als rolmodel en ambassadeur worden ingezet. Want topsport inspireert pas echt als het je klasgenoot, buurjongen of teamgenoot is. De gemeente Voorst heeft meerdere topsporters voortgebracht zoals BMX-kampioen Niels Bensink, bergbeklimmer Wilco
van Rooijen, oud-schaatser en Olympisch kampioen Stefan Groothuis, oud-wielrenner Henk Lubberding en wielrentalent Bram Leerkes. Voor de inwoners van de gemeente Voorst zijn zij meer dan een gezicht, ze zijn lokale bekendheden en bovenal buurtbewoners.

Ambitie

  • We geven voorlichting over een gezonde leefstijl bij scholen en sportaanbieders voor zowel kinderen, jeugd, ouders trainers en coaches.

    Door het geven van voorlichting willen we bewustwording creëren, over wat een gezonde leefstijl is en hoe kleine aanpassingen een groot verschil kunnen maken. We richten ons daarbij niet alleen op de jeugd maar ook op ouders, trainers, leerkrachten en andere
    sleutelfiguren die als rolmodel worden gezien.