Vaardig in bewegen: Buurt, onderwijs & sport

Sport en bewegen hebben een positieve invloed op gezondheid én leerprestaties van kinderen. Aandacht voor sport en bewegen in het onderwijs is daarom van groot belang. Met de verplichte twee uur bewegingsonderwijs per week en de opmars van het bewegend leren is er binnen het onderwijs steeds meer erkenning voor de waarde van sport en bewegen.

Ook in de gemeente Voorst zien we de waarde van voldoende beweging en de impact die dit heeft op de gezondheid en het zelfvertrouwen van kinderen. We willen het onderwijs stimuleren om sport en bewegen structureel aan te bieden, als vast onderdeel van het lesprogramma. Niet alleen in de gymzaal maar ook daarbuiten. Samenwerking en afstemming tussen onderwijs, buurtsportcoaches en sportaanbieders is hierbij van groot belang.

Met de ambities in dit thema willen we de verbinding tussen sport en onderwijs versterken, de buurtsportcoaches zichtbaarder maken en maken we ons sterk voor iedere dag bewegen op school.

Ambities

  • Verbreden van de inzet en verbeteren van de zichtbaarheid van buurtsportcoaches.

    De buurtsportcoach heeft een belangrijke rol in het stimuleren van sport en bewegen en het verbinden van verschillende sectoren. Goede naamsbekendheid en zichtbaarheid zijn belangrijke voorwaarden voor het vervullen van deze rol. In de gemeente Voorst willen we de bekendheid, zichtbaarheid en vindbaarheid van de buurtsportcoaches verbeteren om meer mensen te bereiken en stimuleren.

  • Op alle basisscholen in de gemeente is er dagelijks een sport- of beweegactiviteit voor leerlingen.

    Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk om veel en gevarieerd te bewegen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van motorische en cognitieve vaardigheden. Kinderen brengen veel tijd door op school. Daarom maken wij ons sterk voor meer bewegen op school, iedere dag. Zodat de bewegende kinderen van nu de sportende ouderen worden van de toekomst.