INCLUSIEF SPORTEN: DICHTBIJ EN TOEGANKELIJK

Bewegen doen we allemaal. Vaak zelfs onbewust. Fietsend naar de supermarkt of wandelend met de hond. Deelname aan sport is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Ook in de gemeente Voorst weten verschillende kwetsbare doelgroepen de weg naar het lokale sportaanbod niet altijd te vinden of durven ze de stap naar een sportaanbieder niet te zetten. Hierdoor laten we een grote kans liggen. Een kans om kwetsbare doelgroepen weerbaar te maken, een plek te geven in de samenleving en te werken aan hun gezondheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. In de gemeente Voorst hebben we oog voor deze doelgroepen en maken we ons sterk om hen te bereiken en betrekken. Met deelname aan het regionaal samenwerkingsverband regio Stedendriehoek en het aanstellen van een buurtsportcoach op het thema aangepast sporten is er in de gemeente Voorst een mooie stap gezet om sport voor mensen met een beperking bereikbaar en toegankelijk te maken. En dankzij deelname aan het Jeugdfonds Sport hoeft de financiële situatie voor kinderen in de gemeente Voorst geen belemmering meer te zijn om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten.

Ook voor mensen die zichzelf niet als kwetsbaar bestempelen is sport niet altijd bereikbaar. Zo staat de gemeente Voorst bijvoorbeeld voor de uitdaging om in de behoefte van sporters en sportaanbieders te voorzien in relatie tot de beschikbare capaciteit van de binnensportaccommodaties. Zodat sportaanbieders sport- en beweegactiviteiten kunnen blijven aanbieden voor huidige en toekomstige leden.

Met de ambities en acties uit dit sport- en beweegakkoord zetten we een grote stap om sport en bewegen dichtbij en toegankelijk te maken voor alle
inwoners van de gemeente.

Ambities

  • We maken alle buitensport- en beweegvoorzieningen openbaar toegankelijk.

    Om sport en bewegen binnen handbereik te brengen willen we in de gemeente Voorst alle buitensport- en beweegvoorzieningen openbaar toegankelijk maken. Met het openbaar maken van deze voorzieningen dragen we bij aan sport en bewegen in de nabijheid van waar men woont, werkt en leeft.

  • Samen met sportaanbieders zoeken we naar een goede verdeling van de beschikbare capaciteit van de binnensportaccommodaties

    De vraag om tijd en ruimte voor sport is groter dan waar de binnensportaccommodaties in kunnen voorzien. Hierdoor komt het enthousiasme van sporters en sportaanbieders in het geding en riskeren we uitval van leden en vrijwilligers. De vraag is hoe we vraag en aanbod beter op elkaar kunnen laten aansluiten. De zoektocht en uitdaging naar een passend antwoord gaan we samen aan.

  • We stimuleren sport onder kwetsbare doelgroepen door het ontwikkelen van doelgroepgerichte aanpakken.

    In de gemeente Voorst hebben we oog voor mensen voor wie sporten niet vanzelfsprekend is. We beseffen dat zij een andere aanpak behoeven om in beweging te komen en te blijven. Om iedereen op passende wijze te kunnen ondersteunen maken wij ons samen sterk voor het ontwikkelen van doelgroepgerichte stimuleringsplannen voor peuters, senioren en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.