Het aanvragen van uitvoeringsbudget

Samen met onze partners willen we de gemeente gezonder, sportiever en leuker maken. We hebben er enorm veel zin in en hopen dat we samen mooie dingen gaan bereiken. De regiegroep is er om die mooie acties, activiteiten en projecten te ondersteunen. We hebben besloten een deel van het budget beschikbaar te stellen aan de sport- en beweegaanbieders in de gemeente. Zie het als een soort fonds waarmee initiatieven gerealiseerd kunnen worden. Doe een aanvraag door onderstaand formulier in te vullen:

 

Aanvraagformulier uitvoeringsbudget

 

Aanvraagprocedure

De regiegroep verdeelt het uitvoeringsbudget 3x in 2021. Zo heeft iedereen gedurende het jaar kans om aanspraak te maken op financiële ondersteuning.

De termijnen van 2021 sluiten op 1 mei, 1 juli en 1 oktober. Je kunt per project maximaal 1 aanvraag doen. Heb je als organisatie meerdere goede plannen die bijdragen aan de ambities uit het sport- en beweegakkoord? Dan mag je wel voor meerdere activiteiten een aanvraag doen.

Na de sluitingsdatum, hoor je of je een bijdrage krijgt! De regiegroep bepaalt op basis van de aanvragen de hoogte van het toegekende bedrag. Hierbij wordt er rekening gehouden met onderstaande voorwaarden

Wil je sparren over je plan? Neem dan contact met ons op via sportakkoord@voorstactief.nl:

 

Voorwaarden

  1. Het initiatief moet bijdragen aan één van de ambities uit het sport- en beweegakkoord van Voorst.
  2. De aanvragende partijen zijn gevestigd in de gemeente Voorst en minimaal één daarvan is (of wordt) partner van het sport- en beweegakkoord.
  3. Het initiatief mag geen bestaand aanbod in de weg zitten.
  4. Per initiatief kan één aanvraag gedaan worden. Je kunt wel meerdere initiatieven indienen.
  5. Het project moet in 2021 opgestart worden, uitvoering mag eventueel doorlopen in 2022.
  6. Projecten die voor langere termijn (duurzaam) bijdragen aan de ambities, hebben een streepje voor.
  7. De regiegroep bepaalt welke kosten vergoed worden. Zo zullen kosten voor eten en drinken, representatie, reis- en verblijfskosten, bijvoorbeeld niet worden vergoed.
  8. De bijdrage wordt overgemaakt op de rekening van de aanvrager zodra zeker is dat het project doorgaat. De aanvrager stuurt hiervoor een factuur naar Stichting de Koepel t.a.v. Tom Spijker via sportakkoord@voorstactief.nl.
  9. Het toegekende bedrag is inclusief btw.

 

Wordt partner!

Partner worden van het akkoord kan overigens nog altijd. Laat ons weten dat je mee wilt doen via sportakkoord@voorstactief.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.