Een kommetje Plastic Soep – Art performance in Galerie ‘De Statenhoed’

Aanvullend op de expositie ‘HET LAND VOORBIJ’ is er op vrijdag 31 mei een bijzondere performance te zien in galerie ‘De Statenhoed’, aan de Dorpsstraat 11a te Twello.

Dan voert een van de in De Statenhoed exposerende kunstenaars een bijzondere voorstelling uit. De Groninger Kunstenaar Johan van der Dong houdt een theatrale lofprijzing op de Waddenzee. Hierin wil hij het publiek bewust maken van het gevaar dat de plasticsoep voor ons leefmilieu veroorzaakt.


Johan van der Dong tijdens een van zijn performances

Velen van u herinneren zich wellicht De Pepsiproef nog wel, waarbij je verschillende soorten cola te drinken kreeg… Waarvan Pepsi uiteraard de beste en enige was. In de Performance waarmee Van der Dong het publiek tegemoet treedt, zal hij dan ook benadrukken dat er uiteraard maar één Waddenzee is, die naar meer smaakt.

In een dienst aan de Waddenzee zal hij dit stukje natuur eer bewijzen door te laten zien hoe gevaarlijk het plastic voor mens en dier is, en hoe zeer het ons leefmilieu bedreigd.

Via zijn Blender zal hij ‘de maaltijd van het Wad’ gaan bereiden om het publiek te laten ervaren van wat wij allemaal ongemerkt binnen krijgen. Een aantal mensen in het publiek zal hij daarom gaan vragen om dit symbolisch tot zich te nemen waarna hij de zegen over het Waddengebied uit zal gaan spreken.

Vrijdag 31 mei, 15.30 uur
(inloop vanaf 15.00 uur)

Galerie ‘De Statenhoed’, Kunstkring Voorst
Dorpsstraat 11a, Twello

U bent van harte welkom.

Johan van der Dong trok internationaal de aandacht met projecten zoals ‘De Hotline van God’ (2009), Postbus van God (2007), en de Postbus van Allah (2010).

KunstKring Voorst
volg ons