Voorst Actief vakantie instuif

Op dinsdag 25 februari a.s. organiseert Voorst Actief on Tour een sportieve instuif in sporthal Jachtlust in Twello. De instuif is bedoeld voor alle kinderen met de leeftijd 4 t/m 12 jaar uit de gemeente Voorst.
Tijdens de instuif kan je meedoen met allerlei leuke sport- en spelactiviteiten.

Het programma

  • Kinderen van 4 t/ m 7 jaar van 10:00 uur tot 11:30 uur
  • Kinderen van 8 t/m 12 jaar van 13:00 uur tot 14:30 uur

Aanmelden en kosten
Aanmelden is niet nodig en de activiteiten zijn gratis.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de buurtsportcoach, Ismar Maglajlic via ismar@voorstactief.nl of 06-15191179

Succesvolle start OldStars Tennis bij TC de Schaeck

Vandaag vond de aftrap plaats van OldStars Tennis bij TC de Schaeck in Twello. Met 8 deelnemers zijn de initiatiefnemers enorm tevreden. “Dit is een fantastisch begin” aldus Stefan Kok, bestuurslid van TC de Schaeck.

 

In 2013 introduceerde het Nationaal Ouderenfonds walking football in Nederland. Dit is een aangepaste spelvorm waarbij 60+’ers kunnen voetballen bij een vereniging in de buurt. Sinds 2019 zijn er nieuwe spelvormen ontwikkeld, zoals OldStars walking, handball, tafeltennis, walking hockey en nu dus ook OldStars tennis! TC de Schaeck zag de potentie en stapte hier, in samenwerking met Mens en Welzijn Voorst, in.

 

Veel ouderen willen wel sporten, maar doen het niet (meer). Dit komt bijvoorbeeld doordat er onvoldoende passend aanbod in de buurt is en ouderen vaak fysieke ongemakken ervaren. Ouderen benaderen sport en bewegen op een andere wijze en zij willen ook andere beweegvormen terugzien. Het gaat hier namelijk niet per se om winnen, maar meer om het ontmoeten en meedoen. Zo wordt het brede gezondheidsaspect gecombineerd met een leuke activiteit in een sociale setting. De combinatie tussen het sociale gedeelte, het fysieke gedeelte en de mogelijkheid om daar zelf invloed op te hebben staat daarin centraal. Voor meer informatie over deze spelvorm kan u terecht op: https://oldstars.nl/tennis/

 

“Ontmoeten, meedoen & bewegen en zelfredzaamheid zijn de kernwaarden van OldStars”

 

Bij TC de Schaeck zal er nu elke vrijdag aan OldStars Tennis worden gedaan. De eerste 10 weken heeft u nog de mogelijkheid om eens gratis kennis te maken. Om 10.00 uur wordt er gestart met een kopje koffie waarna men gezellig aan de slag gaat onder leiding van een professionele trainer. Uiteraard wordt er ook gezellig afgesloten zodat het rond 12.00 uur is afgelopen.

 

 

Deelnemers Sportcafé bouwen aan lokaal sport- en beweegakkoord

Donderdag 16 januari werd tijdens het Sportcafé op sportpark De Pauw in Klarenbeek duidelijk dat sport en bewegen in de gemeente Voorst een belangrijk thema is. Tijdens deze bijeenkomst werd input verzameld voor het lokale sport- en beweegakkoord. In dit akkoord maken lokale partijen als gelijkwaardige partners afspraken over de sportieve ambities binnen de gemeente Voorst.

Voor én door iedereen
De gemeente Voorst ging, net als tientallen andere Gelderse gemeenten, aan de slag met de ambities uit het in 2018 afgesloten Nationaal Sportakkoord. Dit akkoord wil bereiken dat iedereen met plezier kan sporten en bewegen. Doelen op het gebied van bijvoorbeeld vitale sportorganisaties, sporten met een beperking en het stimuleren van jeugd en ouderen zijn hierin opgenomen. Wethouder Hans van der Sleen: “De doelstellingen zijn alleen te halen als hier op lokaal niveau op wordt ingezet, met alle organisaties samen. Het opstellen van een lokaal sportakkoord voor én door de inwoners van een gemeente is daarbij een belangrijke pijler.” Naast de wereld van sport en bewegen was er sprake van een grote diversiteit aan maatschappelijke organisaties.

Sportakkoordenspel
Het door de Gelderse Sport Federatie ontwikkelde ‘sportakkoordenspel’ werd gebruikt om op een interactieve manier de belangrijkste kernpunten op sport- en beweeggebied in de gemeente te benoemen. Tijdens het spel werden in vijf groepen de thema’s uit het Nationaal Sportakkoord besproken: inclusief bewegen, duurzame sport- en beweegomgeving, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig in bewegen en topsport die inspireert duurzame sportomgeving, vitale sport- en beweegaanbieders, inclusief sporten en vaardig in bewegen. Het spel werd afgesloten door de belangrijkste tips, onderwerpen en wensen op puzzelstukken te schrijven. Zo dachten de aanwezige organisaties (waaronder verenigingen, gemeente, zorg & welzijn, onderwijs en commerciële partijen) mee over de inhoud van het lokale sport- en beweegakkoord.

Vervolg
Na het verzamelen van alle puzzelstukken werden een aantal opgeschreven ambities kort plenair besproken. Aan de sportformateur en de kerngroep de vervolgtaak om samen met alle overige betrokken organisaties de puzzel ‘op te lossen’ en tot een passend Voorster Sport- en beweegakkoord te komen.

Vragen
Als u ook mee wilt denken of vragen heeft over het lokale sport- en beweegakkoord, kunt u terecht bij sportformateur Annemiek van de Grint via annemiek.van.de.grint@geldersesportfederatie.nl.

 

Uitnodiging Sportcafé: donderdag 16 januari 2020

Een nieuw jaar staat voor de deur en wij hebben alvast een goed voornemen; in 2020 nog meer inwoners van de gemeente Voorst met plezier laten sporten en bewegen. Doet u mee?

De kracht van sport en bewegen kan veel betekenen voor onze gemeente. Sport is gezond, brengt samen, maakt weerbaar en daagt uit. Steeds meer mensen zien en erkennen de waarde van sport en bewegen. Om nog meer inwoners van de gemeente Voorst in beweging te brengen gaan we met sportaanbieders, ondernemers, onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke partners en andere organisaties aan de slag met het opstellen van een lokaal sport- en beweegakkoord in de gemeente Voorst. Want het lokaal sport- en beweegakkoord maken we samen!

In het lokaal sport- en beweegakkoord komen ambities en afspraken die we samen maken en waar we samen verantwoordelijk voor zijn. We zijn benieuwd wat uw dromen zijn voor een gezond sport- en beweegklimaat in de gemeente Voorst en daarom nodigen wij u van harte uit voor het Sportcafé. Tijdens deze bijeenkomst willen we met u en andere lokale partijen gaan bepalen wat belangrijk is voor sport en bewegen in de gemeente Voorst.

Thema’s
Tijdens het Sportcafé komen uw dromen, ideeën en ambities op de volgende thema’s aan de orde:

1. Inclusief bewegen – Iedereen doet mee!
2. Duurzame sport- en beweegomgeving – Bewegen kan overal
3. Vitale sport- en beweegaanbieders – Klaar voor de toekomst
4. Positieve sportcultuur – Sporten en bewegen is leuk, eerlijk en veilig
5. Van jongs af aan vaardig in bewegen – Jong geleerd is oud gedaan
6. Topsport die inspireert – Ieder talent een kans

 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onderstaande knop of ga naar https://sportcafevoorst.eventbrite.nl. Aanmelden kan tot 13 januari 2020. U ontvangt een bevestiging per e-mail. Een week voor de bijeenkomst ontvangt u nog een e-mail met de laatste informatie.

Delen
Breng andere personen en/of organisaties waarvan u denkt dat het voor hen én het lokaal sport- en beweegakkoord van de gemeente Voorst interessant is om aanwezig te zijn, op de hoogte! We zijn benieuwd naar uw ideeën. Met ieders inbreng belooft het een inspirerende avond te worden. Wij hopen dan ook dat u een actieve rol wilt spelen in het ontwikkelen van een lokaal sport- en beweegakkoord en kijken er naar uit u te ontmoeten op 16 januari!

Informatie
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze sportformateur, Annemiek van de Grint via annemiek.van.de.grint@geldersesportfederatie.nl.

Datum: donderdag 16 januari 2020
Locatie: Sportpark De Pauw, Bosweg 14 te Klarenbeek
Tijd: 19.00 – 21.30 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

Na afloop is er mogelijkheid om na te praten en dromen te delen onder het genot van een drankje.

Wilt u 2020 actief beginnen? Sporten en bewegen kan ook met een beperking!

Veel mensen maken rond deze tijd van het jaar weer goede voornemens. Meer bewegen, afvallen of stoppen met roken.
Iedereen kan zich een gezondere leefstijl voornemen!
In de gemeente Voorst hebben wij al verschillende inclusieve sporten zoals zwemmen, voetbal en yoga. Maar wij kunnen ook kijken naar de mogelijkheden van het sport- en beweegaanbod in de regio.

Neem een kijkje op Uniek Sporten of vraag advies bij de buurtsportcoach aangepast sporten van de gemeente Voorst.

Buurtsportcoach aangepast sporten
Erica Nap
0627363024
voorst@unieksporten.nl

Enthousiasme groot tijdens bijeenkomst lokaal sport- en beweegakkoord

Dinsdagavond 12 november vond het eerste sportcafé in de gemeente Voorst plaats met als onderwerp: Denk en droom mee over het lokaal sport- en beweegakkoord!
De 36 aanwezigen wisten vooraf niet echt wat hun te wachten stond maar gingen met veel inspiratie enthousiast naar huis. Dat bleek onder andere uit het resultaat van de Mentimeter. Een digitaal hulpmiddel waarmee je aanwezigen interactief kunt betrekken door vragen te formuleren die zij met hun telefoon kunnen beantwoorden. De resultaten werden direct zichtbaar op het scherm in een woordwolk (wordcloud).

Interactie
Onder de aanwezigen onder andere bestuurders van sport- en beweegaanbieders, buurtsportcoaches, de politiek, geïnteresseerde ouders met een sportachtergrond en de gezondheidszorg. Na een warm welkom door wethouder sport, Hans van der Sleen, ging sportformateur Annemiek van de Grint interactief verder.
Met de vraagstelling: Waar denk je aan bij een lokaal sport- en beweegakkoord?, werden er antwoorden gegeven als: samenwerken, bewegen, duurzaamheid, gezondheid, kansen, versterken sport. Aan het einde van de avond was de vraagstelling: Waar denk je nu aan bij een lokaal sport – en beweegakkoord?, daarop kwamen antwoorden als: samenwerken, bewegen voor iedereen, enthousiasme, verbinden, energie, win-win, verenigen, kansen, aangepast sporten.

Samen
Dat het woordje ‘samen’ gedurende de hele avond ter sprake kwam was niet meer dan vanzelfsprekend. Wethouder Hans van der Sleen: ‘Door de ambities die uit het lokale sport- en beweegakkoord in de gemeente Voorst gaan komen kan sport als doel én als instrument breder verankerd worden in de samenleving. Door hierin samen te werken kan iedereen in onze gemeente met plezier gaan sporten en bewegen!’

Kerngroep
Van de aanwezigen hebben acht personen aangegeven geïnteresseerd te zijn om zitting te nemen in de kerngroep. “We zijn blij dat er zoveel energie is om samen aan de slag te gaan met dromen en ambities op het gebied van sporten en bewegen in de gemeente Voorst,” aldus sportformateur Annemiek van de Grint na afloop van het sportcafé. Als de kerngroep rond is wordt er gezamenlijk toe gewerkt naar het tweede Sportcafé. Mocht u geïnteresseerd zijn om in de kerngroep deel te nemen en vindt u het leuk om mee te denken aan het lokaal sport- en beweegakkoord, laat het per e-mail weten aan de sportformateur (annemiek.van.de.grint@geldersesportfederatie.nl) en zij neemt contact met u op.

Tweede sportcafé (onderwijs, zorg, welzijn, bedrijfsleven, sport etc.)
Vanuit onder andere welzijn en het onderwijsveld waren er om uiteenlopende redenen afmeldingen. Zij sluiten bij een tweede sportcafé aan en denken graag mee. Daarnaast is iedereen (onderwijs, zorg, welzijn, bedrijfsleven, sport etc.) die alsnog geïnteresseerd is uiteraard van harte welkom bij het tweede sportcafé. Hierbij wordt onder andere het Sportakkoordenspel gebruikt om dromen en ambities op te halen. Pak die kans om ook uw dromen te delen.

Houdt zowel het Voorster Nieuws als de website en social media van Voorst Actief in de gaten. Een uitnodiging voor het tweede Sportcafé volgt binnenkort. Maar tot die tijd….zeg het Voor(s)t.

Vragen
Voor vragen kunt u terecht bij Ingrid de Croon, adviseur sport en bewegen van de gemeente Voorst, via  i.decroon@voorst.nl of 06-11482093

Koningsmatch 2020

OP VRIJDAG 17 APRIL 2020 VINDEN DE KONINGSSPELEN PLAATS. HET SPORTIEVE ORANJEFEEST VOOR ALLE KINDEREN IN HET PRIMAIRE ONDERWIJS.

BRENG JOUW SPORT EN VERENIGING ONDER DE AANDACHT EN MELD JE AAN VOOR DE KONINGSMATCH.

Het organiseren van de Koningsspelen is voor veel basisscholen best een klus. Daarbij kunnen ze de hulp van lokale sportorganisaties goed gebruiken. Om scholen en verenigingen in de buurt eenvoudig aan elkaar te koppelen, is de Koningsmatch bedacht.

Via het online platform kun je eenvoudig aan scholen in de buurt laten weten dat jullie mee willen helpen. Zo help je niet alleen de school, maar laat je een grote groep kinderen kennismaken met jouw vereniging en werf je misschien zelfs nieuwe leden.

Benieuwd hoe de Koningsmatch werkt?

Bekijk dan hier de video of neem een kijkje op www.koningsspelen.nl/informatie/koningsmatch

13 november: Dag van het aangepast sporten!

Heb jij je aangepaste sport al gevonden?

Op 13 november is de dag van het aangepast sporten. De gemeente Voorst wil ervoor zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen! Zo kan in beweging komen erg gezellig zijn of ervoor zorgen dat je je weer fit voelt.

Het sport- en beweegaanbod voor aangepast sporten in de gemeente Voorst wordt steeds groter. Ben jij een sportaanbieder die zich op iedereen richt? Meld je dan nu aan met jouw sportaanbod via unieksporten.nl/aanmelden.

Buurtsportcoach Erica gaat graag met jou in gesprek voor sportadvies of om te kijken hoe jullie vereniging toegankelijk kan worden! Stuur een mailtje naar voorst@unieksporten.nl of neem een kijkje op unieksporten.nl om te zien welke verenigingen uit de Stedendriehoek zijn aangesloten.