Plaatselijke belangenvereniging zijn vereniging die de belangen van de bewoners van een kern behartigen. Hierin zijn de kernen onder te verdelen in concentratie kernen en kleine kernen. Concentratie kernen met een inwonertal tussen de 1.000 en 5.000 inwoners waarbij tenminste twee van de volgende voorzieningen aanwezig zijn: school, kerk, café/ dorpshuis en een sportcomplex, zijn: Voorst, Terwolde, Klarenbeek en Wilp. Kleine kernen met een inwonertal tot 1.000 inwoners waarbij tenminste twee van de volgende voorzieningen aanwezig zijn: school, kerk, café/ dorpshuis en een sportcomplex, zijn: Bussloo, Posterenk, Steenenkamer, Teuge, De Vecht, Wilp-Achterhoek en Nijbroek. De belangenverenigingen hebben als beleidsdoel het in stand houden en vergroten van de leefbaarheid door het behartigen van de algemene en collectieve belangen in de kern.

Informatie over de belangenverenigingen gemeente Voorst is te vinden op de websites van de belangenverenigingen:

Algemeen Belang Teuge
Algemeen Belang Wilp Achterhoek
Belangenvereniging Bussloo
Belangenvereniging Wilp e.o.
Dorpsbelangen Terwolde
Klarenbeeks Belang
Plaatselijk Belang Nijbroek
Plaatselijk Belang De Vecht
Posterenks Belang e.o.
Voorster Belang