Artikelen door Bas van den Hoogen

Steun voor initiatieven platteland

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland willen initiatieven steunen die bijdragen aan een economisch gezond platteland. Initiatieven, zoals emissiearme stallen, ondernemerschapgerichte ondersteuning van boeren, natuurinclusieve landbouw en het vergroten van maatschappelijk draagvlak voor agrariërs, dragen bij aan nieuwe economische kansen op het platteland. Kansen nodig door schaalvergroting Deze kansen zijn nodig door de toenemende schaalvergroting in […]

Whats App buurtpreventie

Het aantal WhatsApp buurtpreventiegroepen in de gemeente Voorst is de laatste maanden hard gegroeid. Steeds meer inwoners helpen mee om de eigen omgeving veilig te houden. WhatsApp buurtpreventie heeft bij verschillende gemeenten, waaronder Tilburg en Ede, al bewezen dat de criminaliteit afnam met 50%. Herkenbaarheid, het laten zien dat een buurt een WhatsApp buurtpreventiegroep heeft, is een […]

Gratis AED-buitenkast voor sportverenigingen

Dankzij een schenking van de VriendenLoterij geeft de Hartstichting gratis 800 AED-buitenkasten weg aan sportclubs. Want een AED in een buitenkast is beter bereikbaar en redt daardoor meer levens. Sportclubs die zich vóór 20 maart aanmelden, maken kans op zo’n gratis AED-buitenkast. Bij steeds meer sportclubs hangt een AED. Maar in de meest ideale situatie hangt dit […]

Prijsvraag: Maak Gelderland Mooier

Heeft u een inspirerende idee om Gelderland mooier te maken? U kunt uw idee om de kwaliteit van een zelf gekozen gebied te verbeteren insturen! Meedoen kan tot 7 mei 2017. Maak kans op €10.000 Met deze prijsvraag willen we bouwstenen verzamelen voor een mooier Gelderland. Het beste idee wint een prijs van €10.000. Er is […]

Breekt NL Doet dit jaar alle records?

Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 maart 2017, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Kloppend hart Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. […]

Pak je kans met de Dorpsvernieuwingsprijs 2017

Met de Dorpsvernieuwingsprijs ondersteunt de LVKK een dorp waarvan de bewoners actief werken aan het realiseren van eigen voorzieningen. Voorzieningen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het dorp omdat ze bijdragen aan duurzaamheid, getuigen van visie op langere termijn, innovatief zijn, of bijdragen aan een groter netwerk met bovendorpse belangen. Aan de Dorpsvernieuwingsprijs is […]

Voorsternaren participeren samen in Sociaal Café

Op donderdag 5 januari vond voor de 3e keer een Sociaal Café plaats in de gemeente Voorst. Het thema deze avond was ’de participatie maatschappij´ en de organisatie was in handen van de gemeente Voorst i.s.m. Stichting Mens en Welzijn Voorst, Stichting de Passerel en Lef Onderwijsadvies. Er waren ruim 100 aanwezigen in de Kruidentuin […]

Regionale avonden van de Leefbaarheid

Ja, leefbaarheid is Wow! Bedenk maar eens wat jouw woonomgeving zo prettig maakt… Is dat een veilig gevoel, ontspannen wonen, goed burencontact, genieten van een mooie omgeving rondom huis, activiteiten, ontmoeting en recreatiemogelijkheden, een buurthuis waar je je thuis voelt of iets heel anders? Daar mag je best Wow tegen zeggen! Of valt er nog […]

PlattelandsParlement Gelderland 2017

Op zaterdag 4 februari 2017 organiseren wij het 6e Gelderse PlattelandsParlement. Het thema is Samenwerken, Van Kern tot Provincie: Gelderse verbindingen! De beweging om tot een andere verhouding tussen overheden en bewoners te komen is overal gaande. Naast burgerparticipatie horen we termen als doe-democratie, zelforganisatie, terugtrekkende overheid en overheidsparticipatie. Gemeenten en andere overheden zoeken naar […]

Digitaal platform www.ikwilvervoer.nl uitgebreid

Sinds 2015 is www.ikwilvervoer.nl het enige digitale platform waarop landelijke, regionale en lokale vervoersmogelijkheden zijn ondergebracht. Inmiddels is de website met de planner van GoAbout doorontwikkeld. Naast de Provincie Noord-Brabant zijn nu ook de Provincies Gelderland en Overijssel toegetreden. Het Servicepunt Regiotaxi heeft op verzoek van de provincie en de 12 gemeenten van Noordoost-Brabant in samenwerking […]